Контактна інформація

Графік атестації педагогічних працівників

Графік атестації педагогічних працівників
Чорткіського гуманітарно-педагогічного коледжу
імені Олександра Барвінського
у 2020-2021 навчальному році
 
1.             
Створення атестаційні комісії. Наказ про персональний склад атестаційної комісії на 2020-2021 навчальний рік
до 20 вересня 2020 року
 
 
 
2.             
          Ознайомлення педагогічних працівників з нормативними документами з атестації та укладання списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації;
          прийом заяв про позачергову атестацію, заяв про перенесення строку атестації; подання керівника про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та проходження позачергової атестації у разі зниження педагогічним працівником рівня професійної діяльності.
до 10 жовтня 2020 року
 
 
 
3.             
Розгляд поданих документів на засіданні атестаційної комісії та складання списків викладачів, які атестуються з розгорнутими даними.
до 20 жовтня 2020 року
 
 
 
4.             
Складання плану проходження курсів підвищення кваліфікації (стажування).
до 25 жовтня 2020 року. Протягом року
 
 
 
5.             
Планування педагогічними працівниками організаційно-методичної роботи на атестаційний період та виконання запланованих заходів
до 25 жовтня 2020 року.
Протягом навчального року
 
 
 
6.             
         Вивчення професійно-педагогічної діяльності педагогічних працівників, які атестуються шляхом відвідування занять, поза аудиторних заходів,
         вивчення рівня успішності студентів з дисципліни,
         ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об'єднань, колективних формах методичної роботи за фахом, конференціях та інших заходах, пов'язаних із професійною діяльністю.
до 15 березня 2021 року
 
 
 
7.             
Проведення засідань предметних(циклових) комісій з питань атестації та оцінки роботи викладачів, які атестуються.
до 1березня 2021 року
 
 
 
8.             
Організація і проведення відкритих занять, творчих звітів, виставок робіт тощо викладачами, які атестуються.
Жовтень-березень
2020-2021н.р.
 
 
 
9.             
Звіти викладачів про результати навчальної й організаційно-методичної роботи в атестаційний період на засіданнях адміністративної ради, наради при директору, засіданні П(Ц)К.
Протягом року згідно з планом роботи
 
 
 
10.           
Ознайомлення членів обласної атестаційної комісії з роботою педагогів, які претендують на вищу категорію і педагогічні звання.
Лютий-березень 2021
 
 
 
11.           
Вивчення результатів підвищення кваліфікації та самоосвітньої роботи педагогічних працівників.
до 15 березня 2021року
 
 
 
12.           
Складання характеристик за результатами атестації та ознайомлення з ними педагогічних працівників, які атестуються (під розписку, за десять днів до засідання атестаційної комісії).
до 1 березня 2021 року
 
 
 
13.           
-      Представлення в атестаційну комісію педагогами атестаційних матеріалів для ознайомлення   з   ними   членів   атестаційної   комісії;   
-      Співбесіда членів атестаційної комісії з педагогічними працівниками по підсумках атестаційного періоду.
до 15 березня 2021 року
 
 
 
14.           
Засідання атестаційної комісії з розгляду атестаційних листів та атестації педпрацівників    за результатами професійно-педагогічної    діяльності в міжатестаційний період.
до 1 квітня 2021 року
 
 
 
15.           
Видання   наказу   по   коледжу   про   встановлення   категорій педагогічним працівникам (першої, другої) та вручення копій атестаційних листів (під розписку) атестованим працівникам.
до 1 квітня 2021 року
 
 
 
16.           
Представлення матеріалів по результатах атестації в обласну атестаційну комісію.
до 1 квітня 2021 року
 
 
 
17.           
Видання виробничого наказу про результати   роботи викладачів, які атестувались.
до 20 березня 2021 року
 
 
 
18.           
Внесення змін у категоріях та педагогічних званнях атестованих працівників у штатний формуляр.
Відповідно до дат видання наказів
 
 
 
 
версія для друку
відіслати на E-Mail
Мапа сайту  ::  Новини  ::  Контактна інформація