Контактна інформація

Тематика психолого-педагогічних семінарів длявикладачів, що атестуються у 2018-2019 навчальному році

Тематика психолого-педагогічних семінарів для
викладачів, що атестуються  у 2018-2019 навчальному році
 
Листопад
 «Формування системи компетентностей студентів»
1.        Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації особистості.
2.        Обираємо здоровий спосіб життя
3.        Навчальна та міжособистісна взаємодія педагогів та студентів: конфлікти та шляхи їх вирішення.
4.        Психологічний захист як зворотна реакція студента на стресову ситуацію. Допомога студентам у подоланні стресу.
5.        Організація проектної та науково-дослідної діяльності на заняттях та в поза аудиторній роботі.
6.        Стратегії творчої діяльності, методи та прийоми розвитку критичного мислення студентів.
7.        Творча діяльність як засіб особистісного зростання та гармонізації стосунків студентів.
8.        Створення у навчально-виховному процесі ситуації успіху для кожного учасника процесу.
9.        Профілактика агресії та насилля у студентської молоді
10.     Запобігання конфліктів в навчально – виховному процесі
11.     Підлітковий суїцид. Профілактика та корекція суїцидальної поведінки.
12.     Формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів
13.     Формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення
 
Грудень
«Побудова продуктивної особистісно-орієнтованої системи навчання – основа педагогічної стратегії  розвитку інноваційної особистості»
1.        Поняття психолого-педагогічної компетентності викладача
2.        Готовність педагога до особистісно-орієнтованої взаємодії
3.        Конструктивна взаємодія викладача та студента
4.        Фактори, які забезпечують формування комунікативних компетентностей у навчально-виховному процесі.
5.        Сучасні освітні технології
6.        Морфологія сучасного заняття
7.        Шляхи подолання неуспішності студентів
8.        Формула продуктивності навчального процесу..
9.        Від успішного навчання в школі - до успішної кар'єри дорослої людини.
10.     Стратегія особистісного і професійного самовдосконалення
11.     Сучасні технології заняття. Використання ІКТ в навчально-виховному процесі
12.     Навчальні заняття як складна динамічна система
13.     Формування навичок ефективної взаємодії.
14.     Творчий потенціал і творчі якості педагога
15.     Творчий потенціал і творчі якості педагога
 
Січень
«Самоосвіта викладача – запорука розвитку студента»
1.     Оптимізація самоосвітньої роботи викладача і керівництво нею
2.     Коучинг як психологічний супровід самореалізації педагогічних працівників
3.     Формування педагога ХХІ століття через використання активних форм організації методичної роботи
4.     Самоосвіта в системі підвищення кваліфікації педагогів закладу
5.     Щоб вести молодь за собою, необхідно самому рухатися, не зупиняючись
6.     Самоосвітня діяльність як один з чинників безперервної професійної освіти педагогічних працівників сучасного закладу освіти
7.     Учитель живе доти, поки сам навчається
8.     Управління самоосвітою педагога як засіб підвищення його професійної компетентності в сучасних умовах
9.     Самоосвіта педагога  як фактор формування позитивного іміджу закладу освіти
 
 
 
Лютий
«Педагогічні аспекти технології співпраці викладачів та студентів»
1.           Педагогічна підтримка обдарованої студентської молоді в умовах педагогічного закладу освіти
2.           Формування моральних цінностей в підлітків.
3.           Соціальний розвиток студентів.
4.           Національна свідомість, проблеми формування.
5.           Виховання в студентів культурно-національних цінностей.
6.           Індивідуалізація та диференціація в сучасних закладах освіти.
7.           Організація здорового способу життя студентів.
8.           Виховання соціальної активності студентів у позааудиторній роботі.
9.           Педагогічний вплив на формування самовиховання студентів.
10.        Формування творчої активності студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності.
11.        Індивідуальний підхід у навчанні та вихованні студентської молоді.
12.        Наукова організація педагогічної праці студентів
13.        Педагогіка співробітництва: мета, зміст, засоби
 
версія для друку
відіслати на E-Mail
Мапа сайту  ::  Новини  ::  Контактна інформація