Контактна інформація

Мета і завдання

ПРАКТИКА З НОЗАНАВЧАЛЬНОІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Практика з позанавчальної виховної роботи - це важлива ланка в системі підготовки майбутніх вчителів до виховної роботи в різних типах закладів загальної середньої освіти. Цей вид практики починається з третьою семестру.

В процесі цього виду практики вирішуються завдання:
- оволодіння практикантами вміннями вести позанавчальну виховну роботу з дітьми в класі, дитячому об'єднанні;
-   накопичення  уявлень  про  характер і  зміст  позанавчальної виховної діяльності і функціональні обов'язки вчителів, класоводів, вихователів;
- вивчення специфіки організації позакласної виховної роботи в умовах різного типу шкіл;
-  оволодіння методами і прийомами вивчення вікових і індивідуальних особливостей школярів;

В процесі практики студенти беруть участь в таких видах діяльності:
-   знайомляться   з   навчально-матеріальною   базою   школи   і   шкільною документацією;
-  знайомляться з педагогічним колективом, системою роботи класовода, класного керівника, організатора роботи з дитячим колективом;
- вивчають психолого-педагогічні особливості розвитку дітей різного віку;
- надають допомогу вчителям в проведенні виховної роботи з школярами у умовах школи і за місцем проживання дітей та підлітків.
У процесі практики студенти педучилища оволодівають вміннями:
- спостерігати і аналізувати різні форми навчальної і позашкільної виховної роботи;
- визначити конкретні виховні завдання, враховуючи вікові та індивідуальні особливості школярів, планувати виховну роботу;
- організовувати дитячий колектив для виконання поставлених завдань;
- вивчати особистість школяра і учнівський колектив;
- проводити окремі види позанавчальної виховної роботи з учнями (бесіди, виховної години, свята, тощо;)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

версія для друку
відіслати на E-Mail
Мапа сайту  ::  Новини  ::  Контактна інформація