Контактна інформація

Мета та завдання практики

Мета та завдання практики

Мета даного виду практики - ознайомлення студентів із особливостями організації освітнього процесу в НУШ та їх впливом на процес адаптації дитини до нових умов протягом першого тижня її  перебування  в школі.
В ході практики діяльність студентів організовується за  наступними напрямками:
 спостереження за організацією освітнього процесу в перші дні навчання дитини;
 надання допомоги вчителю в підготовці до зустрічі першокласників;
 надання допомоги вчителю в проведенні перших занять (виготовлення наочних посібників, проведення дидактичних ігор відповідно до тематичного тижня, прийом і відправлення дітей додому);
 аналіз проведення свята
 1 вересня.
Завдання практики:
 ознайомитись з нормативно-правовими документами щодо організації освітнього процесу в 1 класі відповідно до вимог в НУШ (концепцією НУШ, методичними рекомендаціями щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році)
 ознайомитись з особливостями організації освітнього процесу відповідно до Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1 класах),
 за допомогою інтерв’ю здійснити дослідження проведення першого дня перебування у школі «Моє 1 вересня» з позиції першокласника, учителя, батьків;
 ознайомитись з психолого-педагогічними особливостями організації освітнього середовища відповідно до вимог НУШ;
 проаналізувати особливості організації 7 освітніх осередків (центрів зон) відповідно до вимог НУШ: комунікативний, матеріалів, відкриттів, новин, тематична, центру Учителя, центру Тиші.
 спостерігати  за методикою організації та проведення ранкових зустрічей;
 спостерігати особливості введення правил для учнів та закріплення їх у рутини;
 проаналізувати особливості впровадження методичного прийму «Щоденні 5» на уроках навчання грамоти та «Щоденних 3» на математиці;
 спостерігати та аналізувати особливості роботи учителя під час реалізації завдань тематичного тижня;
 брати участь у підготовці та проведенні дидактичних ігор відповідно до тематичного тижня;
 вивчити особливості використання методу «Крісло автора» («Зірка дня», «Герой дня»)
 проаналізувати особливості використання учителем формувального оцінювання;
 познайомитися з особливостями використання учителем вправи «Коло вибору» для розв’язання конфліктних ситуацій;
 познайомитись з особливостями здійснення педагогіки партнерства при роботі з батьками;
 щоденно зранку здійснювати читання для себе фахової літератури (Наприклад, Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?, Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем с ребенком. Так?)та її обговорення (використання «Щоденні 5»)
 щоденно ведення «Щоденника вражень» та обмін думками за бажанням;
 виготовлення лепбука.

Функції осіб, задіяних у педагогічній практиці
Під час проходження практики задіяні в ній особи мають виконувати наступні функції:
Керівник освітнього закладу:
- забезпечує умови для організації проведення педагогічної практики;
- знайомить студентів з закладом освіти (напрямками діяльності та специфікою роботи):
- знайомить з організацією освітнього процесу, забезпечує активну участь студентів під час практики у цій організації:
- здійснює організацію або визначає відповідального за практику з підгрупи студентів;
- підтримує зв'язок з керівником групи, що перебуває на практиці, стежить за дотриманням єдиних вимог щодо практикантів;
- вносить пропозиції щодо вдосконалення практичної підготовки студентів.
Вчитель школи:
- знайомить студентів з планами роботи, класною документацією (журнал, особові справи та інше);
- разом з керівником від коледжу уточнює зміст роботи підгрупи і кожного студента окремо на період практики;
- проводить ранкові зустрічі, уроки, інші види діяльності (співпраця з батьками, дозвілля учнів на перерві);
- бере участь в обговоренні всіх видів діяльності за кожний день;
- залучає студентів до виготовлення необхідних наочних посібників, дидактичних матеріалів;
- бере участь у конференції за підсумками практики (за необхідності).
Методист:
- здійснює організацію, керівництво та контроль за роботою закріплених за ним практикантів;
- бере участь в установчій та підсумковій конференціях;
- разом з адміністрацією базової установи проводить інструктивно-методичну роботу з вчителем, що бере участь у практиці;
- узгоджує календарний план практики, забезпечує його виконання;
- затверджує індивідуальне завдання студентів;
- консультує студентів з різних питань, допомагає при виконанні індивідуального завдання, оформленні документації;
- проводить спостереження, аналіз освітнього процесу, організовує щоденне читання для себе цікавої фахової літератури та її спільне обговорення підгрупою;
- організовує ведення «Щоденника вражень» та проводить спільне обговорення за кожний день;
- організовує обговорення освітнього процесу відповідно до вимог НУШ.
- аналізує та оцінює звітну документацію студентів;
- підводить підсумки виконання підгрупою програми практики, подає звіт заступнику директора з навчально-виробничої роботи;
- готує виступи студентів до підсумкової конференції;
- вносить пропозиції щодо вдосконалення змісту та організації практики.
Студент-практикант:
- бере участь в установчій та підсумковій конференціях;
- дотримується графіку роботи, затвердженого коледжу;
- відвідує практику щоденно (не менше 4 уроків),  своєчасно повідомляє керівника групи про причини відсутності;
- дотримується правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, де проходить практику;
- виконує всі завдання, що передбачені програмою практики;
- оформляє і веде необхідну документацію, своєчасно звітує про виконання програми практики;
- бере у спільному виготовлення лепбука;
- вносить пропозиції про організацію практики, удосконалення практичної підготовки.

Зміст практики

 

 

 

 

 

версія для друку
відіслати на E-Mail
Мапа сайту  ::  Новини  ::  Контактна інформація