Контактна інформація

Бібліотека

Бібліотека є структурним підрозділом навчального закладу. Організована разом із створенням училища у 1940 році. Цінністю бібліотечного фонду є видання початку 20 століття, загальна кількість яких складає біля ста примірників.

Матеріальна база включає:

  • бібліотеку основного книжкового фонду;
  • музичну бібліотеку з фондом літератури з історії теорії музики та нотними текстами;
  • в тому числі три абонементи видачі літератури, читальні зали, три книгосховища.

Фонд налічує 86235 примірників книг, енциклопедично-довідкових видань та інших видів друкованої продукції. Начальна література з професійно-практичної підготовки, що зосереджена безпосередньо у навчальних кабінетах, становить до 30 тисяч екземплярів, зокрема 5095 книг - сучасні підручники з психолого-педагогічних дисциплін, соціальної педагогіки, української мови, історії України та ін.

У бібліотеці є література з історії педагогіки, сучасні науково-педагогічні видання, книги з гуманітарних та соціально-економічних наук, науково-пізнавальна література, художні твори, навчальна та навчально-методична література з усіх дисциплін, що вивчаються у навчальному закладі.

Фонд музичної бібліотеки становить 19150 екземплярів, з яких нотних видань 5100 екземплярів, 1360 книг з методики навчання музики і музичного виховання.

Довідково-інформаційний фонд бібліотеки становить 920 томів, основою якого є різноманітні словники.

Щорічно фонд поповнюється в середньому на 700 екземплярів навчально- методичної літератури, з них 80 відсотків - підручники.

У структурі бібліотеки - 19 тематичних відділів. Крім основних абонементів, навчальна й додаткова література, фахові та методичні видання зосереджені у 17 базових навчальних кабінетах, які обслуговуються лаборантами, що дає змогу викладам і студентам користуватись літературою протягом робочого тижня щоденно до 18 години.

Усі підрозділи бібліотеки проводять відповідну бібліографічну та інформаційно-просвітницьку і методичну роботу на допомогу викладацькому складу і студентам.

Щороку встановлюється до півсотні книжково-ілюстративних тематичних виставок, на яких тематично експонуються книги та журнали. Проводяться періодично презентації нових надходжень, огляди навчально- методичної літератури. Двічі в місць проходять дні інформації, на яких демонструються нові надходження.

До послуг користувачів бібліотекою:

  • електронні підручники з психології і педагогіки, історії держави, енциклопедії, словники, художні твори;
  • електронний каталог періодичних фахових видань;
  • матеріали на електронних носіях (програмові музичні твори, навчально- розвиваючі програми для початкової школи та ін.).

У читальних залах розміщено періодичні видання 55 найменувань.

Здійснюється реєстрація монографій, навчально-методичних посібників, музичних та літературних збірок викладачів училища, облік статей у фахових журналах, наукових повідомлень у наукових записках, матеріалів науково- практичних конференцій.

Ведеться довідково-бібліографічне обслуговування читачів, інша інформаційно-бібліографічна робота з використанням системи картотек бібліотеки.

При бібліотеці діє літературно-мистецька вітальня "Діалог", члени якого організовують зустрічі з цікавими людьми, поетами й письменниками краю, проводять презентації книг місцевих літераторів, літературні вечори та інші заходи.

Бібліотека училища забезпечує інформаційні запити учасників навчально-виховного процесу, формує інформаційну культуру студентів.

версія для друку
відіслати на E-Mail
Мапа сайту  ::  Новини  ::  Контактна інформація