Практичне заняття для студентів, які здобувають додаткову кваліфікацію "Вчитель німецької мови у початкових класах" провів молодий викладач І.Я. Філінчук за результатами власного дослідження. Тема, що розглядалась, – "Німецька мова у наукових термінах". Термінологія – це той лексичний пласт, в якому найбільш виражені міжмовні контакти. Цікаво було студентам почути знайомі слова, походження яких, як виявляється, іде від німецької мови (див. презентацію). Безумовно, така форма позааудиторної роботи поглиблює знання студентів і виробляє інтерес до проведення дослідницької роботи за фахом підготовки.