Контактна інформація

Організація навчального процесу

Зміст підготовки студентів визначається діючими освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста за напрямами:

01 Освіта/Педагогіка

23 Соціальна робота

На підставі вимог щодо підготовки фахівців педагогічної освіти укладено освітньо-кваліфікаційні характеристики для спеціальностей:

“Вчитель з початкової освіти”;

“Соціальний  працівник,соціальний педагог”;

“Вчитель музики”.

Навчальний план кожної з спеціальностей, як нормативний документ, складено на виконання відповідних освітньо-професійних програм. Навчальний план забезпечує структурно-логічні схеми підготовки молодших спеціалістів і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових (за вибором навчального закладу) навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного та підсумкового контролю.

На навчальний рік для конкретизації планування навчального процесу складається робочий навчальний план.

Нормативні навчальні дисципліни відповідають державному стандарту педагогічної освіти. Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором закладу) забезпечують реалізацію запитів  студентів щодо здобуття додаткової кваліфікації.

Студенти училища з інтересом вивчають дисципліни, рекомендовані Міністерством освіти і науки України за період останніх років. Це дисципліни, які розширюють фахові знання молодого педагога, дають йому можливість ширше реалізувати себе на робочому місці:

 • "Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні шкільних предметів";
 • "Вступ до спеціальності";
 • "Нові інформаційні технології і технічні засоби навчання".

У переліку вибіркових дисциплін такі, що дають певні практичні знання молодій людині і дають змогу бути конкурентноспроможними на ринку праці:

"Основи підприємницької діяльності", (спеціальність "Початкове навчання"),

"Краєзнавство і туризм", "Прикладна методика (образотворча діяльність)", (спеціальність "Соціальна педагогіка"),

"Практична інформатика" (нотографія, аранжування), (спеціальність "Музичне мистецтво").

Студенти училища вивчають загальноосвітні дисципліни (зарахування на навчання на базі 9 кл.), складають державну підсумкову атестацію і отримують атестати про повну загальну середню освіту.

Навчальне навантаження студентів відповідає по обсягу тижневих годин чинним вимогам (І курс – 36 год.,  ІІ-IV курси – 30 год.).

Основними формами проведення навчальних занять є лекція, практичне заняття, семінарське заняття.

Зміст дисциплін від першого до четвертого курсів передбачає перехід від вивчення загальних наукових і гуманітарних дисциплін до професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін на старших курсах.

Послідовно від другого до четвертого курсів скорочується кількість лекційно-теоретичного матеріалу, збільшується кількість і тривалість практичної навчальної роботи в освоєнні спеціальних методик та інших професійно-практичних дисциплін.

Студенти четвертого курсу виконують курсову роботу з педагогіки і спеціальних методик.

Студенти поглиблюють знання, співпрацюючи з викладачем у позааудиторний час на індивідуальних або групових консультаціях з дисципліни.

Основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час вільний від обов’язкових навчальних занять, є самостійна та індивідуальна робота студентів.

Навчально-методична база кабінетів забезпечує умови самостійної праці студентів.

Підсумковими формами контролю є екзамени, заліки, семестрове оцінювання.

Після завершення навчання на четвертому курсі випускники складають державну атестацію.

Термін канікул – 2 тижні взимку, липень-серпень - у літній час.

З метою підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів, поглиблення вивчення навчальних дисциплін, удосконалення та розвитку творчих здібностей і обдарувань студентської молоді, враховуючи інтереси та запити студентів в училищі діють предметні гуртки, спецкурси, об’єднання за інтересами:

Спецкурси:

 • "Логіка", Коцюк І.М.
 • "Елементи геометрії", Мальована В.Й.
 • "Поетика", Катеринок Н.В.
 • "Зарубіжна література", Клим І.Г.
 • "Методика використання комп'ютера у початковій школі", Синишин Л.В.
 • "Сходинки до інформатики", Каськів І.Д.

Гуртки:

 • "Цікава ономастика", Швед Г.Я.
 • Англійської мови, Рачкевич І.В.
 • Математичний, Якимишин С.Р.
 • Фізичний "Юний фізик", Кулій Н.О.
 • "Хімія у нашому житті", Костишин Л.М.
 • Географічний, Ракоча Г.А.
 • "Історія української культури", Лакіна С.Г.

Студентське наукове об'єднання:

 • Секція "Педагогічні технології", Гавриленко Н.М.
 • Секція "Соціальна педагогіка", Савінська С.І.
 • Секція "Пошук", Колубаєва О.Є.

Об'єднання:

 • "Народні ремесла", Дрозд O.A.
 • "Школа безпеки", Равлів Н.Р.
 • "Поети-початківці", Герчак Л.І.
версія для друку
відіслати на E-Mail
Мапа сайту  ::  Новини  ::  Контактна інформація