Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за денною формою навчання:

  • на основі базової середньої освіти (9 кл.) – на І курс з одночасним здобуттям повної загальної середної освіти,
  • на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) – на вакантні місця за освітньо-професійною програмою зі скороченим терміном навчання

з присвоєнням кваліфікацій:

  • “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти“;
  • “Соціальний працівник, соціальний педагог”;
  • “Вчитель музичного мистецтва, музичний керівник”.

Майбутні вчителі початкової школи отримують додаткову кваліфікацію :

  • вчитель іноземної мови в початковій школі;
  • вчитель інформатики в початковій школі;
  • організатор роботи з учнівськими об’єднаннями;
  • керівник дитячого хореографічного колективу;
  • керівник дитячої технічної творчості.