Голова студентської ради – Мирончук Софія

Заступник голови студентської ради – Братак Аліна

Секретар студентської ради – Перепелюк Юлія

Студентське самоврядування – це діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються професійні, організаторські та творчі здібності здобувачів освіти, формуються моральні якості та почуття патріотизму, готовності достойно реагувати на виклики сьогодення.

Самоврядування у Чортківському гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі ім. О.Барвінського є гарантованим державою правом здобувачів освіти самостійно або через виконавчий орган студентського самоврядування коледжу вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів здобувачів освіти, сприяння гармонійного розвитку їх особистості, формування навичок майбутнього організатора, керівника.

Студентське самоврядування об’єднує всіх здобувачів освіти, що навчаються в коледжі.

Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • забезпечення і захист прав та інтересів здобувачів освіти;
 • забезпечення виконання своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку, створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва з органами студентського самоврядування інших закладів вищої освіти і молодіжними та громадськими організаціями, спільнотами;
 • залучення до трудової діяльності у вільний від навчання час;
 • аналіз успішності здобувачів освіти;
 • залучення здобувачів освіти до науково-пошукової дослідницької роботи;
 • залучення до гуртків художньої самодіяльності, до участі в організації та проведенні масових виховних заходів в коледжі;
 •  участь у поселенні у гуртожиток та виселенні;
 • разом з дирекцією, навчальною частиною (завідувачами відділень, кураторами груп) коледжу, профспілковою організацією, завідуючим гуртожитку організовують належний побут, відпочинок і дозвілля у гуртожитку;
 • активна участь в забезпеченні підтримки в необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна коледжу;
 • координація діяльності з викладачами, кураторами академічних груп та завідувачами відділень;
 • пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню правопорушень: паління, вживання ними алкоголю, наркотиків тощо.

За погодженням з органом студентського самоврядування в коледжі приймаються рішення:

 • відрахування осіб, які навчаються в ЧГПФК, та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються в коледжі за кошти фізичних та юридичних осіб, на навчання за кошти регіонального замовлення;
 • стипендіальної комісії щодо призначення стипендій згідно рейтингових списків;
 • поселення осіб, які навчаються в коледжі, у гуртожиток і виселення з гуртожитку.
 • excel-logo
  Cтруктура органів студентського самоврядування
 • excel-logo
  Список членів студентського самоврядування в академічних групах на 2023
 • excel-logo
  Завантажити Список членів студентської ради з комісіями23-24 н.р. (2)