Первинна профспілкова організація працівників освіти і науки України Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Олександра Барвінського це виборний профспілковий орган, добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує працівників навчального закладу для захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів.

Основними нормативно-правовими актами, які використовує у своїй діяльності профспілкова організація є такі: Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закони України «Про об’єднання громадян», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статут Профспілки працівників освіти і науки України.

Згідно Закону України «Про професійні спілки, їх права і гарантії їх діяльності» первинна профспілкова організація працівників освіти і науки України Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Олександра Барвінського зареєстрована в органах юстиції, має статус юридичної особи, печатку.

Професійна спілка співробітників нині нараховує 149 членів – це викладачі та працівники коледжу. Очолює ППО голова Попадюк Ольга Степанівна.

В основі діяльності Первинної профспілкової організації працівників освіти і науки України Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Олександра Барвінського й профспілкового комітету лежить співпраця з адміністрацією закладу в питаннях соціально-економічного захисту працівників та пошук оптимальних рішень. З цією метою між профспілковою організацією і адміністрацією коледжу укладено Колективний договір, що охоплює практично всі аспекти життя та трудової діяльності колективу. Серед найважливіших питань, що постійно знаходяться у полі зору професійної організації, є трудові відносини, режим праці та відпочинку, організація безпечних та здорових умов праці, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів, а також надання різного виду допомоги працівникам та їх сім’ям в умовах воєнного стану.

Найвищим органом первинної профспілкової організації є профспілкові збори:

Профспілкові збори (конференція) – визначають пріоритетні напрями діяльності первинної профспілкової організації. Проводяться за необхідністю, але не рідше 2 разів на рік.

Звітні збори (конференції) – на зборах заслуховують і обговорюють звіт профспілкового комітету і дають оцінку його роботи, звіт ревізійної комісії.

Звітно-виборні збори (конференції) – проводяться в терміни, визначені Статутом, але не рідше ніж один раз на 5 років. На звітно-виборних профспілкових зборах – (конференції) делегати за затвердженою процедурою голосування обирають:

– профспілковий комітет;
– голову профкому первинної профспілкової організації з терміном повноважень 5 років;
– ревізійну комісію – незалежний орган контролю діяльності профкому з терміном повноважень 5 років.

Традиційними стали спільні заходи профспілки та адміністрації коледжу із відзначення державних та професійних свят, вітання співробітників з ювілейними датами, нагородження кращих працівників, відзначення ветеранів праці, учасників АТО та ООС, організація екскурсій за цікавими туристичними маршрутами, волонтерська діяльність.

СКЛАД ПРОФСПІЛКОВОГО  КОМІТЕТУ КОЛЕДЖУ

Попадюк Ольга Степанівна – голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації (ПК ППО) викладачів і працівників коледжу

Кіб’юк Галина Ярославівна – заступник голови ПК ППО

Дячишин Любов Миколаївна – скарбник ПК ППО викладачів та працівників коледжу

Герчак Лілія Ігорівна – секретар ПК ППО

Ковалів Сергій Михайлович, член ПК ППО

Корецька Галина Володимирівна, член ПК ППО

Федоришин Борис Андрійович, член ПК ППО

Фучило Ольга Орестівна, член ПК ППО

Хабанюк Галина Стефанівна, член ПК ППО

Яковлєва Валентина Антонівна, член ПК ППО

Ушій Галина Ярославівна, член ПК ППО

Семенів Ганна Михайлівна, член ПК ППО