Положення, що регламентують освітню діяльність
 • excel-logo
  Положення про атестацію педагогічних працівників
 • excel-logo
  Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 • excel-logo
  Положення про організацію освітнього процесу
 • excel-logo
  Положення про практичну підготовку
 • excel-logo
  Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін
 • excel-logo
  Положення про ведення журналів обліку роботи
 • excel-logo
  Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії для атестації здобувачів освіти
 • excel-logo
  Положення про встановлення навчального навантаження
 • excel-logo
  Положення про порядок проведення семестрового контролю
 • excel-logo
  Положення про індивідуальний навчальний план студента
 • excel-logo
  Положення про вибіркові дисципліни
 • excel-logo
  Положення про оцінювання начальних досягнень здобувачів освіти
 • excel-logo
  Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком
 • excel-logo
  Положення про визнання та перезарахування кредитів ЄКТС
 • excel-logo
  Положення про визнання результатів навчання
 • excel-logo
  Положення про відрахування, переведення та поновлення студентів
 • excel-logo
  Положення про порядок замовлення видачу та облік документів про освіту
 • excel-logo
  Положення про порядок використання технологій дистанцінйого навчання в освітньому процесі
 • excel-logo
  Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторингу ОПП
 • excel-logo
  Положення про проєктні робочі групи забезпечення
 • excel-logo
  Положення про стейкхолдерів освітньо-професійних програм
 • excel-logo
  Положення про роботу гуртків
 • excel-logo
  Положення про навчальний кабінет
 • excel-logo
  Положення про академічну мобільність
 • excel-logo
  Положення про курсову роботу
 • Система внутрішнього забезпечення якості освіти
 • excel-logo
  Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
 • excel-logo
  Положення про рейтингову оцінку
 • excel-logo
  Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності
 • excel-logo
  Положення про опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб
 • Академічна доброчесність
 • excel-logo
  Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
 • excel-logo
  Положення про комісію з питань академічної доброчесності
 • excel-logo
  Положення про порядок і процедуру вирішення конфліктних ситцацій
 • Стипендіальне забезпечення
 • excel-logo
  Положення про Порядок призначення і виплати стипендій
 • excel-logo
  Положення про преміювання працівників
 • Положення, що регламентують діяльність структурних підрозділів
 • excel-logo
  Положення про педагогічну раду
 • excel-logo
  Положення про адміністративну раду
 • excel-logo
  Положення про методичну раду
 • excel-logo
  Положення про циклову комісію закладу освіти
 • excel-logo
  Положення про відділення
 • excel-logo
  Положення про психологічну службу
 • excel-logo
  Положення про бухгалтерську службу
 • excel-logo
  Положення про бібліотеку
 • excel-logo
  Положення про штаб цивільного захисту
 • Положення, що регламентують виховну діяльність та діяльність органів студентського самоврядування
 • excel-logo
  Положення про організацію виховної роботи
 • excel-logo
  Положення про куратора академічної групи
 • excel-logo
  Положення про методичне об’єднання кураторів академічних груп та вихователів студентсього гуртожитку
 • excel-logo
  Положення про студентське самоврядування
 • excel-logo
  Положення про студентський гуртожиток
 • excel-logo
  Положення про огляд-конкурс на кращу кімнату гуртожитку
 • excel-logo
  Положення щодо протидії булінгу