Без прагнення до професійного розвитку
викладач неминуче потрапляє під владу трьох
педагогічних демонів: механічності, рутинності,
банальності.

                                                              А. Дістервег

Методична робота у коледжі – це цілісна система, заснована на досягненнях науки й передового педагогічного досвіду, на конкретному аналізі освітнього процесу, це система взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в кінцевому результаті – на вдосконалення освітнього процесу.

В Чортківському гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі імені Олександра Барвінського  розроблена відповідна структура методичної роботи з урахуванням умов організації освітнього процесу та потреб педагогічних працівників щодо підвищення їх наукового, професійного та загальнокультурного рівнів, яка включає заходи по створенню та покращенню навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, формуванню методичної культури педагогічних працівників, аналітико-моніторингову діяльність педагогічного колективу.

В основу методичної роботи коледжу покладено цільовий підхід, спрямований на підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх та інноваційних вимог.

Структура методичної роботи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які відповідають цілям і завданням, що стоять перед навчальним закладом та  втілюються у різних формах, методах і засобах.

Електронна пошта методичного кабінету: chpfk.metod20@gmail.com
Нормативна база

Графік атестації педагогічних працівників

Список викладачів, які атестуються

Підвищення кваліфікації

Перспективний план атестації

Методичні заходи