Якість підготовки фахівців визначається станом матеріально-технічної бази, яка дає можливість на належному рівні здійснювати теоретичне та практичне навчання.

Протягом всього часу функціонування коледжу створена та активно удосконалюється потужна матеріально-технічна база, яка дозволяє забезпечити проведення всіх видів занять і навчальних практик відповідно до вимог сьогодення.