Під час активного спілкування розглянули Положення про комісію з питань академічної доброчесності, проєкт Кодексу академічної доброчесності. Члени комісії акцентували увагу на випадках порушення академічної доброчесності, що можуть мати місце під час здійснення освітнього процесу, та повідомили про відповідальність учасників освітнього процесу за порушення етики академічних взаємовідносин.