Творча співпраця вчителів з початкової освіти базових шкіл міста Чорткова та викладачів-методистів з педагогічної практики як складова успішної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності: круглий стіл на таку тему відбувся за підсумками проведення педагогічної практики у І семестрі навчального року. Учасники зустрічі обговорили проблеми спільної діяльності вчителів шкіл та методистів училища з підготовки студентів до пробних уроків у 1-4 класах, питання доцільного використання під час практики навчально-методичного забезпечення з фондів базових кабінетів училища, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у початкових класах. Як позитивне зазначалось, що студенти-практиканти добре володіють комп’ютером і використовують мультимедійні презентації під час уроків. На сучасних вимогах до організації педагогічної практики з виховної роботи зосередила увагу присутніх О.Г.Войтович, заступник директора з навчально-виробничої роботи. Вчителі переглянули педагогічну виставку інноваційного навчально-методичного забезпечення для уроків у 1-4 класах, підготовлену викладачами фахових методик. Ознайомились з навчально-матеріальною базою підготовки училищем молодших спеціалістів. Підсумками круглого столу була єдина думка: кращий педагогічний досвід має стати надбанням студентів-практикантів. У роботі круглого столу брав участь директор училища Р.І.Пахолок, який подякував вчителям за сумлінну співпрацю і побажав нових творчих досягнень у професії і найкращих учнів.