Для вчителя з початкової освіти важливо не просто знати математику, а любити цю науку та володіти її таємницями, щоб розвинути природній дар учнів початкової школи в галузі математики. Такий же інтерес до вивчення математики студентами коледжу формують викладачі математичних дисциплін засобами позааудиторної роботи. Викладач-методист Віра Мальована організувала студентів групи ПО22 на виконання пошукового проекту "Число Пі". Математичні знахідки реалізувались у годину науки "Його величність число Пі". Цікава інформація про даний математичний об’єкт поєдналась із повідомленнями про практичне примінення числа як в математиці, так і в інших науках. Звучали тематичні поезії, зокрема і власні, написані другокурсниками. Як дізнались присутні на годині науки, число навіть перекладене на музику і його нескінченна цифрова послідовність на мові музики виявляється гармонійною. Важливо підсумувати, що виконання навчальних проектів студентами формує у них інтерес до науки, до науково-навчальних досліджень, до саморозвитку.