На відкритому занятті гуртка сучасної української мови, яким керує викладач Ганна Швед, розглядалась тема: "Мова – оберіг людини і нації". Студенти, використовуючи цікаві факти, що стосуються становлення і розвитку рідної мови, вели дискусію про важливість  мови у розвитку духовності  молодої людини та її національної самосвідомості і гідності. На занятті звучали поезії про рідне слово як емоційна складова наукових повідомлень членів гуртка  про роль мови у житті суспільства. Свої виступи члени гуртка доповнювали відеопрезентаціями. Спільним висновком було твердження про державний статус мови у різних країнах світу і в Україні зокрема.