2 лютого 2017 р.

В  рамках тижня педагогічної  майстерності молодих та новопризначених  педагогів коледжу  викладачем англійської мови Гарасимів Х. С. було проведено оглядове заняття з іноземної мови (англійської) за професійним спрямуванням на тему: "Способи вираження майбутнього часу. Принципи методу Монтессорі". Актуальність теми сприяла формуванню власних ідей та поглядів майбутніх педагогів на систему освіти.

На занятті студенти групи ПО33 мали можливість продемонструвати свої знання із попередньої теми під час фронтального опитування. Для подачі нового граматичного матеріалу було застосовано декілька мультимедійних тематичних презентацій. Студенти активно працювали біля дошки, індивідуально та в групах. Для ознайомлення із принципами методики навчання Марії Монтессорі використовувались ілюстративні, роздаткові та відеоматеріали.

Заняття було спрямоване на оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння та письмо) за допомогою комунікативного підходу до вивчення англійської мови.