23 лютого 2018 року

З метою вивчення досвіду роботи, взаємовідвідування занять та підвищення ефективності навчання у коледжі з 19 по 23 лютого було проведено тиждень педагогічної майстерності викладачів П(Ц)К математичних дисциплін.

Тиждень був спланований таким чином, що поєднував різні напрямки роботи та форми організації педагогічної діяльності викладачів. Так, в рамках тижня було проведено ряд відкритих занять, на яких викладачі поділилися педагогічним досвідом, глибокими знаннями та майстерним володінням методик навчання відповідних дисциплін.

Так, Мальована В.Й., на занятті з ОПКМ і методики навчання математики поділилася великим багажем знань, неоціненним педагогічним досвідом з методики навчання математики, провела справжній майстер-клас не лише для студентів, а й для  викладачів з методики вивчення рівнянь в початкових класах.

Молоді викладачі, Ануфрієва Н.П., Дячишин Л.М. та Грабовий О.В., продемонстрували вміння застосовувати нові інтерактивні методи навчання, вдале використання сучасних освітніх технологій на заняттях, організовуючи пізнавальну діяльність студентів у цікавій формі, спонукаючи їх до пошуку та самопізнання.

Слід відзначити позакласні форми роботи з студентською молоддю. Саме у роботі поза межами навчального заняття студенти більше проявляють ініціативи, творчості, бажання долучатися до навчально-пошукової роботи.

Не порушуючи традиції (4 роки поспіль) Синишин Л.В. провела семінар-практикум з методики навчання  інформатики  в початкових класах "Досвід  у поєднанні з практикою ", на якому студенти 4 курсу мали можливість поділитися з студентами 3 курсу досвідом навчання інформатики в початкових класах, отриманим під час педагогічної практики в школі.

Поселюжна В.Б., відстежуючи сучасний стан розвитку педагогіки та інноваційних підходів в освіті провела для студентів 3 курсу методичну годину "Підготовка майбутнього вчителя математики до використання на уроках інноваційних технологій: можливості, навички, творчий підхід", на якій студенти розкрили суть та організували моделювання сучасних інтерактивних форм навчання.

З метою підвищення інтересу до вивчення інформатики, глибшого і свідомого володіння навчальним матеріалом Джмелик Я.В. провів для студентів 1 курсу ділову гру "Найрозумніший інформатик".

В рамках тижня педагогічної майстерності, Мальована В.Й. організувала виставку ″Геометрія навколо нас″, яка стала результатом творчо-пошукової роботи студентів.

А на завершення тижня педагогічної майстерності викладачів П(Ц)К математичних дисциплін відбулося підсумкове засідання, на якому розглянуто сучасні інноваційні підходи навчання математики, зокрема можливості використання вільно поширюваної системи динамічної математики GeoGebra, її можливості та ефективність.

Ключовими питаннями на засіданні членів комісії стали питання щодо змін та стратегії розвитку початкової освіти в умовах Нової української школи.