Життя сучасного українського суспільства у наш час зазнає глибинних змін, зумовлених особливостями країни і світу. Світ сьогодні – це демократія, глобалізація, стрімкі соціально-культурні перетворення, інформаційний бум. У цих умовах актуальною є зміна парадигми навчання від репродуктивного навчання до навчання як діяльності, що потребує аналізу, порівняння, оцінних суджень, генерування ідей, висування гіпотез, співробітництва.

Відповідно до цих потреб 11 грудня 2018 року у коледжі відбувся черговий психолого-педагогічний семінар викладачів, які атестуються, на тему "Побудова продуктивної особистісно-орієнтованої системи навчання – основа педагогічної стратегії  розвитку інноваційної особистості".

Впродовж роботи було обговорено ряд питань, які стосуються особистісно-орієнтованого навчання:

 

·         місце і роль викладача в умовах нових технологій навчання –  викладач при цьому виступає найчастіше в ролі організатора всіх видів діяльності студента, як компетентний консультант і помічник;

 

·         аналіз факторів, що впливають на впровадження особистісно-орієнтованого підходу в практику роботи закладів освіти;

 

·         огляд засобів, які допомагають реалізувати ідею особистісно-орієнтованого навчання.

 

Викладачі порушили важливі і актуальні питання щодо організації навчального процесу в закладах вищої освіти в сучасних умовах реформування, а також продемонстрували практичне застосування нових інноваційних підходів в навчанні. Зокрема, Ануфрієва Н.П. проаналізувала сучасні освітні технології навчання, Снігур І.В., продовжуючи тему, провела огляд сучасних технологій заняття, з використанням ІКТ, Пасічник І.О. розкрила ознаки та вплив творчого потенціалу на процес навчання студентів, а Русінко Н.В. запропонувала виявлення прогалин у знаннях студентів та шляхи подолання їх неуспішності.

Висновком , сучасна дидактика розуміє, що кожен студент унікальний, він – неповторна, цілісна особистість. Він повний природних задатків, він прагне реалізувати свої потенціали та здатний усвідомлено, з усією відповідальністю сам вибирати орієнтири свого шляху. І тому, сучасна педагогічна наука має дати відповідь і розвинути кожного через побудову системи особистісно-орієнтованого навчання.