14 січня 2019 року 

У суспільстві тривають процеси переосмислення цінностей, зміна ідеалів і пошук перспектив. Щоб гідно прийняти виклики ХХІ століття, освіта мусить мати випереджувальний характер. Але на сьогоднішній день фактичних знань замало, працювати за новими вимогами може тільки творчий педагог, який перебуває в постійному творчому пошуку, повсякденно навчається. Тому, з  метою стимулювання викладачів до реалізації творчого потенціалу, пошуку шляхів самоосвіти, 14 січня 2019 року відбувся психолого-педагогічний семінар викладачів, що атестуються на тему "Самоосвіта педагога як засіб підвищення його професійної компетентності в сучасних умовах". На якому розглянуто ряд питань: Поселюжний Т.Б. розкрив напрямки самоосвітня діяльність як один з чинників безперервної професійної освіти педагогічних працівників сучасного закладу освіти,  Обліжок Г.М. розкрила питання про коучинг як психологічний супровід самореалізації педагогічних працівників, Лоїк Г.В. запевнила, що учитель живе доти, поки сам навчається.

Жара О.В. провела тренінг "Професійне зростання педагога, профілактика та подолання синдрому вигорання", на якому було інформовано педагогічних працівників про феномен "професійного вигорання", його причини та наслідки;проведено вправи, які спряли профілактиці емоційного вигорання, навчання навичкам саморегуляції й розслаблення, формування позитивного емоційного стану  і профілактика неврозів у педагогічних працівників.

Методист коледжу Синишин Л.В.