18 лютого 2019 року

Студентський вік є періодом найбільш інтенсивного формування особистості. Це період пошуків шляхів самоствердження та самостійності, морального удосконалення та формування соціальної зрілості, розвитку професійного мислення та стилю поведінки, тобто період, який суттєво впливає на формування поглядів та життєвих переконань. Тому, коледж є місцем зростання і становлення молодої людини, а викладацький колектив, і зокрема кожен викладач, є засобом пізнання.

Тому, з метою аналізу сучасних технологій співпраці викладачів та студентів, 18 лютого 2019 року пройшов психолого-педагогічний семінар викладачів, що атестуються, на тему "Педагогічні аспекти технології співпраці викладачів та студентів". У ході роботи було розглянуто ряд питань, які розкривають різні сторони взаємодії викладачів та студентів: Індивідуальний підхід у навчанні та вихованні студентської молоді (Котова Т.Г.), Формування творчої активності студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності (Мальована В.Й.), Виховання в студентів культурно-національних цінностей (Герчак А.П.), Формування моральних цінностей в підлітків (Волощук Н.В.), Організація здорового способу життя студентів (Помозибіда О.К.)

Усі думки звелися до висновку, що тільки взаєморозуміння та тісна співпраця сприятимуть  створенню умов для самореалізації, самовизначення особи студента, розкриттю його творчого потенціалу, формуванню ціннісних орієнтацій і етичних якостей з подальшою їх актуалізацією в професійній діяльності та звичайно ж зменшенню вірогідності виникнення конфліктних ситуацій між викладачем і студентом