21.02.2019 року

Сучасні освітні технології стрімко стають невід’ємною складовою усього навчального процесу, вносять зміни у педагогічну діяльність викладача та навчально-пізнавальну діяльність студентів. Стрімко входить в освітню індустрію інтерактивна дошка, яка сприяє створенню наочно-дидактичних продуктів нового покоління – інтерактивних електронних візуалізацій навчального матеріалу.

 Так, у Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Олександра Барвінського викладачі у своїй діяльності активно використовують можливості інтерактивної сучасної панелі INTBOARD та нетбуків-трансформерів Lenovo. Для прикладу, на занятті з математики 21.02.2019 року (тема "Розв’язування логарифмічних рівнянь") Синишин Л.В. наочно демонструвала перетворення графіків показникової та логарифмічної функцій, графічний спосіб розв’язування логарифмічних рівнянь та їх систем. А використання Інтернет-сервісів мультимедійних дидактичних вправ  та нетбуків забезпечили виконання тренувальних вправ та поточну перевірку рівня засвоєних знань студентів.

Мультимедійні заняття з використанням інтерактивної дошки відкриваються новими гранями. Таким чином, сучасний викладач – це індустрія нової генерації, це потенціал ідей, основним інструментом якого є сучасні технології навчання.