Визначальною рисою сьогодення є стрімкий технологічний прогрес .
Сучасні діти працюватимуть у світі, який ми не в змозі детально передбачити, бо швидкість змін зростає. Відповідно до функцій учителя змінюються і його ролі в освітньому процесі. Нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін, тьютором, фасилітатором, коучем, модератором.
Саме нові віяння суспільства та освітнього процесу стали ключовими питаннями дискусії  «Роль та місце сучасного педагога у формуванні особистості молодої людини крізь призму освітнього середовища» (16.11.2022 року), участь в якій взяли викладачі, що атестуються. Випробовуючи нові освітні технології, в процесі зустрічі було змодельовано приклад роботи в невеликих групах і парах, технологія Стіна думок, Кейс-метод та метод Сторітеллінг.