Інноваційна педагогічна діяльність – проблемне, комплексне явище, що нині турбує всю освітянську спільноту. Сучасний інформаційний світ потребує нової Людини, нового суспільства, а формування такого суспільства можливе в закладах освіти із новою парадигмою навчання. Чортківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Олександра Барвінського є саме таким закладом, закладом з новою траєкторією діяльності, сучасним поглядом на формування особистості молодого фахівця педагогічної сфери діяльності.
Головною рушійною силою в ефективних змінах освітнього процесу є особистість учителя і його готовність сприймати нове та діяти по-новому.
Тому, в рамках психолого-педагогічного семінару викладачів що атестуються, 30.11.2022 року,  відбулася зустріч за круглим столом «Стереотипи у свідомості сучасного педагога та етичні установки щодо їх подолання», на якому було окреслено коло ключових компонентів професійної компетентності педагогічних працівників, обговорено питання щодо  професійного самовдосконалення та самоосвіти, розкрито  шляхи самореалізації особистості педагогів, всупереч  тим усталеним категорія та стереотипам, які склалися і окреслюють  особистість вчителя та й освітній процес загалом.