Невід’ємною частиною сучасного життя є конфлікти. Існує безліч причин, як суб’єктивних, так і об’єктивних, які провокують конфлікти, які часто неминучі. Але у випадку педагогічного конфлікту дуже важливо застосувати правильну поведінку. У педагогіці основними видами міжособистісних конфліктів є конфлікти: студент – студент; студент – викладач; викладач – викладач; викладач – адміністрація; викладачі – батьки; адміністрація – батьки. Саме дані поняття стали ключовими тренінгу «Конфлікт як психологічний феномен. Психотехнології  вирішення і завершення конфліктів», який відбувся 27.12.2022 року в рамках роботи психолого-педагогічного семінару викладачів, що атестуються у 2023 році. В процесі роботи було розглянуто ряд питань, які розкривають суть конфлікту як педагогічного аспекту, причини виникнення та розв’язання конфліктів, а також проведено практичні вправи щодо аналізу ситуацій, які провокують конфлікти.