15 лютого 2023 р. відбулася планова педагогічна рада відділення «Музичне мистецтво»  на тему: «Перспективи розвитку спеціальності «Музичне мистецтво» в сучасному освітньому просторі». Основний доповідач, завідувач відділення Щур Ф. Ф. широко розкрив основні питання своєї доповіді, опираючись на досвід роботи викладачів та здобувачів освіти, підкреслив значення впровадження інноваційних принципів у освітній процес. Співдоповідачі Іванків Н. М., Орлик С. О., Бойчук Т. М., Журовський А, В. намагалися теоретично обґрунтувати різноманітні напрямки підготовки вчителя музичного мистецтва з урахуванням сучасних технологій навчання, принципів музичної дидактики та напрямків популяризації спеціальності «Музичне мистецтво».
Підсумовуючи сказане, до педагогічної ради звернувся директор коледжу, кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України Пахолок Р. І., який комплексно проаналізував діяльність відділення та визначив основні перспективи та пріоритетні напрямки його функціонування в майбутньому. «Діджиталізація як необхідний принцип побудови сучасного освітнього процесу має проникати у всі його сфери», – висловився директор. На завершення зустрічі було обговорено та затверджено спільне рішення педагогічної ради, визначено відповідальних осіб та строки виконання поставлених цілей.