Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Згідно графіка атестації педагогічних працівників Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Олександра Барвінського у 2022-2023 навчальному році, у коледжі 24 березня 2023 року відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії.
Атестація педагогічних працівників у коледжі організована і проводиться відповідно до ст. 59 Закону України «Про фахову передвищу освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010  N 930 (зі змінами і доповненнями) та Постанови Кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800  «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».
У ході міжатестаційного періоду постійно здійснювався контроль і надавалася допомога педагогічним працівникам, що атестувалися, а саме:
• складено індивідуальні плани проходження атестації;
• складено графік відкритих заходів педагогічних працівників, що атестуються;
• підготовлено методичні матеріали з атестації для розгляду їх на засіданні циклових комісій та підсумкового засідання атестаційної комісії;
• відвідано заходи педагогів, що атестуються;
• здійснено перевірку стану ведення документації педагогів, що атестуються;
• проведено аналіз фахової підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
• проведено глибоке вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються;
• ознайомлено педагогічний колектив із попередніми результатами атестації педагогів, написані характеристики та атестаційні листи;
• проведено підсумкове засідання атестаційної комісії щодо розгляду та атестації педагогічних працівників.
За результатами вивчення та аналізу роботи педагогічних працівників у між атестаційний період, атестаційною комісією Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Олександра Барвінського від 24.03.2023 року, було прийнято наступні рішення:
• визнано, що усі педагогічні працівники відповідають займаній посаді;
• одного педагогічного працівника атестовано на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії";
• одного педагогічного працівника атестовано на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії":
• порушити клопотання перед атестаційною комісією департаменту освіти і науки України Тернопільської обласної державної адміністрації про атестацію на відповідність займаній посаді заступника директора з виховної роботи;
• порушити клопотання перед атестаційною комісією департаменту освіти і науки України Тернопільської обласної державної адміністрації про підтвердження  кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" для восьми педагогічних працівників, підтвердження  педагогічного звання "викладач-методист" для трьох і підтвердження  педагогічного звання "старший викладач " – для одного педагогічного працівника;
• порушити клопотання перед атестаційною комісією департаменту освіти і науки України Тернопільської обласної державної адміністрації про присвоєння педагогічного звання "викладач-методист" та "старший викладач " по одному педагогічному працівнику;
• порушити клопотання перед атестаційною комісією департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації про присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії"  двом педагогічним працівникам.
Атестація пройшла в умовах демократичності, відкритості і гласності. Під час атестації ніяких скарг або зауважень від педагогічних працівників чи членів комісії не надходило.