Сфера освіти, як і всі сфери життя суспільства, зазнала сильних змін в умовах воєнного стану.  Усі ми вчилися та продовжуємо вчитися жити в цих нових умовах: хтось – продовжувати здобувати освіту, а хтось – працювати. 
17 травня 2023 року на базі Чортківського медичного фахового коледжу було проведено методичне об’єднання викладачів фізики і астрономії закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області.
Засідання проводилося з використанням платформи Zoom у формі онлайн семінару на тему: «Використання сучасних технологій навчання для формування загальнопредметних та ключових компетентностей в умовах змішаного навчання».
З вступним словом перед учасниками семінару виступила методист Ради директорів Лещик Ірина Богданівна, яка розказала про місце та роль закладів фахової передвищої освіти в загальній системі освіти.
Голова методичного об’єднання викладачів фізики і астрономії закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області Кулій Надія Олександрівна, викладач фізики і астрономії Чортківського  гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Олександра Барвінського, розкрила  питання «Ключових компонентів компетентності вчителя». Аналіз світових тенденцій у галузі педагогічної освіти засвідчує зростання вимог до педагогічного професіоналізму й особистих якостей учителя. Оволодіти педагогічною майстерністю може кожний педагог за умови цілеспрямованої роботи над собою. Вона формується на основі практичного досвіду. Саме цим – своїм досвідом, поділились учасники семінару.
З доповіддю на тему «Застосування ігрових технологій на заняттях фізики» виступила Ірха Ольга Михайлівна, викладач фізики, голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін Чортківського медичного фахового коледжу. Звертаючись до ігрових форм навчання, сьогодення вбачає в них можливості ефективної організації роботи, взаємодії викладач-студент, продуктивності їх спілкування. Грі притаманні елементи змагання, вона розвиває стійку увагу, пам’ять, комунікаційні навики, критичне мислення. Зацікавившись грою студенти не помічають, що вчаться, пізнають, запам’ятовують нові знання, орієнтуються в незвичайних ситуаціях, вчаться концентрувати увагу, самостійно мислять.
 Гра є своєрідним поштовхом для творчого пошуку нових навчальних технологій, що забезпечують інтенсифікацію освітнього процесу. Навіть пасивні студенти з великим бажанням включаються  в гру і  напружено працюють. Не можна сказати, що використання ігрових ситуацій дає можливість студентам оволодіти фізикою «легко і щасливо». Досвід свідчить, що формальне засвоєння знань користі  не приносить. Життя вимагає сформованого певною мірою фізичного мислення і, очевидно, що до цього найкоротший шлях через емоційність, творчість у навчанні.
Здобувач освіти Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Олександра Барвінського Рудик Богдан висвітлив питання «Можливості та використання Google-ресурсів в освітньому процесі», акцентуючи увагу на створення та використання цифрової дошки Jamboard.
Учасники семінару мали можливість під керівництвом голови методичного об’єднання Кулій Н.О. самостійно попрацювати на цій дошці,  а також в межах роботи в zoom-конференції розділитись на сесійні зали і виконати відповідні завдання малими групами.
На завершення хотілось би згадати вислів відомого А.Ейнштейна «Безумство – діяти по старому і чекати на нові результати», тож навчаючи інших – вчимося самі!
Як круто розумітися на складних речах!!!