22 червня 2023 року відбулася підсумкова атестація з педагогіки і методики музичного виховання.
Під час  екзамену випускники показали належний рівень теоретичних знань, засвоєних в процесі навчання та практичних умінь і навичок, набутих ними в результаті різних видів педагогічної діяльності.
Відповіді переважної більшості випускників були змістовними, вичерпними, професійними і свідчили про те, що майбутні педагоги в цілому засвоїли загальні положення дидактики та теорії національного виховання, вміють аналізувати проблемні педагогічні ситуації, володіють навичками аналізу та практичної реалізації вимог сучасних навчальних програм з музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти та  закладах дошкільної освіти, застосовують ефективні методи і прийоми організації різних видів музичної діяльності.