Освітній процес, як і кожна сфера діяльності людини, тісно пов’язаний не лиша з законодавчими нормами, а й з моральними та етичними аспектами. Сукупність духовних цінностей та визначених законом правил, якими керуються усі учасники освітнього процесу, називають академічною доброчесністю.

Академічна доброчесність стосується не лише якості освіти – вона напряму впливає на те, яких громадян виховує система освіти в країні, які цінності закладаються під час навчання та яким є «секрет успіху» в суспільстві.

18 березня 2024 року студенти групи ПО 34 спільно з куратором Владикою Т.В. провели інтерактивне виховне заняття на тему “Академічна доброчесність – шлях до успіху” для студентів груп ПО34, СР2 та ММ 2. Студенти дізналися, що означає бути доброчесним, які порушення академічної доброчесності є та яка відповідальність за них передбачена. Усі присутні мали змогу пройти опитування на онлайн-платформі Mentimeter та роз’язати ситуативні завдання з використанням ігрової навчальної платформи Kahoot!