16 травня 2024 р. на базі  кафедри теорії і методик початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету відбулася ІV Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-конференція «Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку освіти».

Вже другий рік поспіль здобувачі освіти Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Олександра Барвінського під керівництвом викладача математичних дисциплін Синишин Л.В. діляться досвідом та власними напрацюваннями щодо питань навчання інформатичної освітньої галузі дітей молодшого шкільного віку. Так, здобувачі освіти відділення Початкова освіта Гринишин Андріана, група ПО 44, виступила з доповіддю «Особливості проведення уроків вивчення інформатичної освітньої галузі в рамках інтегрованого курсу «Я досліджую світ», а Мервяк Олександр, група ПО 34, подав тези до збірника «Використання програмного забезпечення на уроках інформатики в початковій школі».

У роботі конференції було обговорено актуальні питання НУШ, розглянуто сучасні підходи та особливості навчання дітей, які сформовані реаліями сьогодення: швидкоплинність часу, інтенсивність використання інформаційно-комунікаційних технологій, особливості сприймання та психічних процесів дітей покоління Альфа. У роботі конференції взяли участь педагогічні працівники та здобувачі освіти різних рівнів освіти: фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр, а також науковці різних закладів освіти:  наукові співробітники відділу початкової освіти ім. О.Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України, викладачі та здобувачі освіти Рівненського державного гуманітарного університету, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Київського університету імені Бориса Грінченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка та інших закладів освіти. Дана конференція – це гарний досвід для здобувачів освіти у процесі формування наукового стилю мислення, вміння комунікувати та розвивати ораторські здібності.