Із здобувачами освіти ІV курсу спеціальностей 013 Початкова освіта, 231 Соціальна робота, 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) проведено настановчі конференції з питань організації та проходження переддипломної педагогічної практики