29 листопада 2023 року Чортківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Олександра Барвінського у форматі онлайн-конференції зустрічав гостей – викладачів суспільних дисциплін закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області.

Тема засідання: «Система інноваційних методів та принципів навчання у викладанні суспільних дисциплін в закладах фахової передвищої освіти». У заході взяли участь близько 50 викладачів суспільних дисциплін ЗФПО Тернопільської області.

Зустріч розпочалася з вітальних слів в.о. директора коледжу кандидата педагогічних наук Пахолока Романа Івановича, який зазначив, що викладачі історії сьогодні відіграють ключову роль у формуванні свідомості та розумінні подій, які відбуваються в країні. Їхня робота та внесок можуть мати значущий вплив на студентів, сприяти утвердженню національної ідентичності, патріотизму та розумінню важливості історичного контексту в динаміці конфлікту.

З побажаннями плідної праці та збагачення досвідом звернулася до колег методист Ради директорів ЗФПО Тернопільської області Ірина Богданівна Лещик.

Змістовну та цікаву візитівку коледжу для гостей конференції представила заступник директора з навчальної роботи Безпалько О.М., яка продемонструвала  активне студентське життя, творчі та соціальні ініціативи викладачів та студентів коледжу, описала використання сучасних технологій та інноваційних методів навчання для забезпечення ефективного процесу освіти у навчальному закладі, зазначила про високі досягнення студентів коледжу в різних сферах, що свідчить про високий ступінь професіоналізму та якість наданої освіти.

Свій сласний досвід презентувала Станкевич І.П., голова методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін, кандидат політичних наук, висвітливши тему «Застосування технологій штучного інтелекту в процесі навчання та викладання навчальних дисциплін суспільного циклу». У доповіді було відзначено, що програми штучного інтелекту мають великий потенціал, які зможуть для кожного викладача стати у пригоді для урізноманітнення завдань, генерування нових ідей, альтернативних видів проектів, цікавих ідей та ін. Новітні програми слід вміти використовувати для удосконалення процесу навчання, як асистента, який виконуватиме за викладача рутинну роботу і залишатиме більше часу для творчості і науки.

Про використання методу кейсу у навчальному процесі при викладанні історії, що є одним із способів реалізації компетентнісного підходу доповідала Ушій Г.Я. Доповідачка розкрила основні змістові характеристики цього методу та зазначила на його актуальності в процесі навчання для удосконалення вмінь  аналізувати конкретні ситуації чи події з історії та розробляти рішення на основі здобутих знань.

В рамках практично-пізнавальної панелі заходу Степанюк О.Д. зазначила, що професійний портрет викладача історії – це не лише набір фахових компетенцій, а й комплекс особистих якостей, які дозволяють ефективно викладати та інспірувати студентів, його обов’язкові якості: відкритість до нових методів навчання, постійна саморефлексія та бажання покращувати власну педагогічну майстерність.

Гостем методичного об’єднання був представник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Станіслав Гречка, помічник ректора, асистент кафедри східнослов’янської філології та інформаційно прикладних студій Навчально-наукового інституту філології. Доповідач зазначив, що забезпечення якості освіти та дотримання академічної доброчесності є ключовими аспектами успішної освітньої системи, впровадження цих стратегій допомагає створити освітнє середовище, яке сприяє якості навчання та дотриманню високих етичних стандартів.

Підвела підсумки засідання методист Ради директорів ЗФПО Тернопільської області Ірина Лещик. Вдячні за підтримку, за щире спілкування, обмін думками та досвідом колегам, які взяли участь у засіданні.