Основним завданням циклової комісії викладачів фортепіано є вдосконалення та поглиблення педагогічної майстерності для духовного та культурного становлення і всебічного розвитку особистості. Викладачі та концертмейстери докладають багато зусиль для того, щоб випускники навчального закладу стали більш освіченими і конкурентоспроможними, мали не тільки необхідні знання та навички, але й уміли успішно реалізувати свій творчий потенціал у подальшій мистецькій діяльності.

Особлива увага приділяється розвитку творчих, артистичних вмінь майбутніх вчителів музики, музичних керівників: кожного року за участю здобувачів освіти відділення  «Музичне мистецтво» та викладачів циклової комісії  відбуваються концерти класичної та популярної музики в коледжі, проводиться ряд заходів для більш ширшої аудиторії.

Завдяки умілій організації позааудиторної роботи по запровадженню комплексної підготовки здобувачів освіти до конкурсів фортепіанної майстерності забезпечено їх участь у численних конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівня, де майбутні здобувачі освіти стають не лише  учасниками, а й переможцями, нагороджуються  дипломами, призами, грамотами.

Вивчення предмету основний музичний інструмент (фортепіано), додатковий музичний інструмент (фортепіано) та акомпанемент спрямоване на удосконалення нових прогресивних форм, методів навчання та розвиток компетентностей творчої особистості орієнтуючись на специфіку індивідуального навчання; творчу активність та пізнавальну діяльність здобувачів освіти; на примноження та розвиток цінностей молодих талантів інтенсивно використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання.

Завдання діяльності: Підготовка всесторонньо розвинутих, кваліфікованих спеціалістів, які володіють компетентностями, необхідними для самостійної професійної діяльності музичних вихователів i вчителів музики; розвиток виконавських якостей: виразно i осмислено передати зміст музичного твору; виховання професійного відношення до тексту; розвиток компетентностей i музично-аналітичного мислення, виховання навичок самостійної роботи, використання фортепіано у майбутній практичній діяльності.

Викладачі комісії фортепіано на високому фаховому рівні працюють над розвитком фортепіанної майстерності, формують всесторонньо розвинену особистість, фахівця із багатим світоглядом та здобутим комплексом компетентностей, що є основою діяльності майбутнього музиканта-педагога.

Члени комісії:

Кікис Марта Іванівна – голова комісії, викладач фортепіано, концертмейстер класу вокалу, концертмейстер народної художньої мішаної хорової капели

Попадюк Ольга Степанівна – завідувач відділення «Музичне мистецтво», викладач фортепіано, концертмейстер

Довгань Людмила Миколаївна – викладач фортепіано, концертмейстер

Журовська Ольга Володимирівнавикладач фортепіано, концертмейстер, концертмейстер народного жіночого хору «Берегиня»

Кікис Галина Тимофіївна – викладач фортепіано, концертмейстер

Котова Тетяна Григорівна – викладач фортепіано, концертмейстер

Ножак Віра Михайлівна – викладач фортепіано, концертмейстер

Орлик Світлана Олегівна – викладач фортепіано, концертмейстер

Прокопчук Наталія Володимирівна – викладач фортепіано, концертмейстер

Романюк Ірина Йосипівна – викладач фортепіано, концертмейстер

Теслюк Лілія Миколаївна – викладач фортепіано, концертмейстер

Уруський Ігор Семенович – концертмейстер

Фучило Ольга Орестівна – викладач скрипки