Недостатньо лише отримати знання, треба знати їм застосування. Недостатньо тільки бажати, треба творити.

Йоган Гете

Циклова комісія математичних дисциплін забезпечує викладання дисциплін циклу загальноосвітньої та професійно-практичної підготовки, зокрема: 

 • Математика
 • Основи початкового курсу математики і методики навчання
 • Інформатика
 • Методика навчання інформатики
 • Методика навчання  інформатики в початковій школі
 • Практичний  курс інформатики
 • Основи операційних систем
 • Прикладне програмне забезпечення
 • Основи редагування
 • Основи комп’ютерної техніки,
 • Основи комп’ютерної графіки
 • Основи програмування,
 • Інформаційно-комунікаційні технології навчання і ТЗН

Освітні компоненти, що входять до циклової комісії покликані стати фундаментом для формування у здобувачів освіти предметних  та професійних компетенцій,  розвитку критичного мислення, пізнавальної активності здобувачів освіти,  механізму самореалізації майбутнього педагога,  як особистості і професіонала.

Освітній процес комісії забезпечує 8 викладачів, з них 2 кандидати наук:

 • 4 викладачі вищої категорії
 • 4 викладач першої категорії

Методична проблема:​

 «Використання сучасних інноваційних та інформаційних технологій навчання,  як засобу формування ключових і предметних компетентностей  фахового молодшого бакалавра».

Основні напрями роботи циклової комісії:​

 • організація і забезпечення підготовки за рівнем загальної середньої освіти;
 • систематичний перегляд та наповнення освітнього середовища Moodle якісними навчальними матеріалами;
 • застосовування в навчальному процесі новітніх ефективних навчальних технологій,  методик та практик;
 • переорієнтація на активні методи навчання, які забезпечують розвиток критичного та продуктивного мислення, набуття стійких практичних умінь та навичок.
 • формування мотивації професійних компетенцій при викладанні предметів загальноосвітньої підготовки;
 • формування умінь використовувати сучасні інформаційні технології;
 • формування умінь самостійно здобувати нові знання та використовувати їх у практичній діяльності з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці
 • активна робота кабінетів навчальних дисциплін;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
 • організація активної  співпраці із викладачами інших комісій для організації інтегрованих занять та класоводами початкової школи для поглиблення знань концепції НУШ.
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування конкурентоспроможного спеціаліста,  соціально зрілої, громадянсько-свідомої та всебічно розвиненої творчої особистості з відповідним рівнем знань, національної та загальнолюдської культури, толерантності.

Члени комісії:

Поселюжна Віра Богданівна – голова циклової комісії, кандидат фізико-математичних наук, доцент, викладач математики, ОПКМ і методики навчання

Ануфрієва Наталія Павлівна – методист коледжу, кандидат технічних наук викладач математики, ОПКМ і методики навчання

Джмелик Ярослав Володимирович викладач практичного курсу інформатики з елементами програмування, інформаційно-комунікаційних технологій навчання і ТЗН, основ програмування, інформатики

Дячишин Любов Миколаївна викладач математики, ОПКМ і методики навчання

Каськів Іван Дмитрович – викладач інформаційно-комунікаційних технологій навчання і ТЗН, основ операційних систем, інформатики, прикладного програмного забезпечення, основ комп’ютерної техніки, основ комп’ютерної графіки, основ редагування, методики навчання інформатики

Коцюк Ірина Михайлівна – викладач ОПКМ і методики навчання

Мальована Віра Йосипівна – викладач ОПКМ і методики навчання

Синишин Леся Віталіївна – викладач математики, ОПКМ і методики навчання, методики навчання інформатики в початковій школі, методики навчання  інформатики, практичного курсу інформатики