Професійне кредо викладачів психолого-педагогічних дисциплін:

«Виховання і наука підростаючої молоді належать до важнійших справ самосвідомого народу. Ніяке питання не дотикає народностей так чутливо, як питання науки, бо в заведеннях наукових можуть засіви будущини народу або дозрівати, або знищитися в корені».

(О. Г. Барвінський)

У нашому навчальному закладі склалась добра традиція добирати висококваліфіковані педагогічні кадри, які мають вищу фахову освіту, багатий досвід, сумлінно і творчо працюють на ниві освіти. Не виключенням є наша циклова комісія. Серед членів є досвідчені та молоді – повні творчого запалу викладачі, в їх числі магістри, аспіранти, а також колишні випускники коледжу Серед 7 членів нашої комісії- 4 закінчили наш навчальний заклад.

Сучасним освітнім установам потрібні конкурентноспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями. Тому завдання циклової комісії – акумулювати всі нововведення, які з’являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати здобувачам освіти, педагогам найбільш актуальні та прогресивні.

На сьогоднішній день циклова комісія розробляє нові особистісно-орієнтовані методи підготовки фахівців з початкової освіти та соціальної педагогіки. Від якості фундаменту, закладеного в перші роки навчання в школі, залежить динаміка особистісного зростання дитини, її життєві установки та світосприймання в майбутньому, а відтак і рівень сукупного інтелекту нації.

При плануванні роботи циклової комісії приділяється особлива увага питанням практичної спрямованості процесу викладання психолого – педагогічних та соціально – педагогічних дисциплін, забезпеченню міжпредметних зв’язків та інтеграції теоретичних знань і практичних умінь студентів в навчально-виховному процесі та під час педагогічної практики.

Особливо актуальною в умовах воєнного стану та дистанційного навчання постає проблема, над якою працює комісія:

  • Вироблення системи методичних дій і заходів, спрямованих на активізацію самоосвітньої діяльності викладача, використання інноваційного потенціалу педагогів в умовах дистанційної та змішаної форм освітнього процесу»;
  • «Організація самостійної роботи здобувачів освіти як необхідна умова якісної професійної підготовки майбутніх педагогів. Формування ключових компетенцій здобувачів освіти на основі впровадження різних видів самостійної роботи».

Члени комісії:

Гаєвська Галина Миколаївна, викладач соціально – педагогічних дисциплін, англійської мови та методики навчання англійської мови

Гавриленко Наталя Миколаївна, викладач соціально – педагогічних дисциплін

Дибаш Майя Володимирівна, викладач психології

Маценко Надія Володимирівна, викладач соціально -психологічних дисциплін

Обліжок Галина Миколаївна, викладач соціально -психологічних дисциплін

Савінська Світлана Іванівна, викладач соціально – педагогічних дисциплін

Хабанюк Галина Стефанівна, викладач психології