Художня студія „Соняшник” заснована у 1987 році при Чортківському районному будинку культури імені Катерини Рубчакової з ініціативи директора Будинку культури Шувара Адама Дмитровича та Бондара Сергія Федоровича, викладача Чортківського педагогічного училища.

У 1992 році студія отримує звання „народна”. В цій же студії навчалося 67 дітей різного, від 8 до 17 років. За час існування студії роботи учнів експонувалися на багатьох виставках – районних, обласних, державних та міжнародних: у Польщі, Канаді, США, за учні студії отримували різні нагороди – грамоти, дипломи, грошові винагороди. Багато учнів студії закінчили спеціалізовані художні вузи – Прикарпатський національний педагогічний університет імені Василя Стефаника, Львівську академію мистецтв, Львівський національний університет „Політехніка”. Деякі з них сьогодні навчаються у вузах Львова, Івано-Франківська, Києва.

Починаючи з 2002 року студія працює на базі Чортківського педагогічного училища імені Олександра Барвінського. Базовим учнівським складом є студенти училища, у кількості 22 чоловік І-ІУ курсів. Оптимальний термін навчання 3 роки. Заняття проводяться 3 рази в тиждень у визначений розкладом час по 3 год. За період навчання учасники повинні отримати певний об’єм знань та вмінь з основ образотворчої грамоти, рисунку, живопису, ліплення, декоративного розпису та декоративної графіки.

Основна мета програми роботи студії образотворчого мистецтва полягає у формуванні компетентностей особистості засобами образотворчого мистецтва; залучення студентів до процесу творчості з урахуванням ступеня їхнього духовного розвитку та рівня загальної підготовленості; розвиток почуття прекрасного, сприяння гармонійному розвитку дитини. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

  • пізнавальної, що забезпечує оволодіння поняттями, знаннями з образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва. Набуття знань про морально-психологічні якості, способи організації змістовного дозвілля;
  • практичної, що сприяє формуванню художніх умінь і навичок створення художніх виробів, творів засобами графіки, живопису, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва. Опанування навичками роботи в різних техніках із різноманітними матеріалами та інструментами. Розвиток уміння змістовно організовувати дозвілля засобами художньої творчості;
  • творчої, що забезпечує набуття досвіду власної творчої діяльності з художньої творчості, розв’язання творчих завдань, здатності виявити творчу ініціативу. Розвиток художніх, творчих здібностей, системного, просторового і логічного мислення, творчої уяви, фантазії. Формування стійкого інтересу до художньої творчості, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;
  • соціальної, що сприяє розвитку трудової та естетичної культури, досягнення високого рівня освіченості й вихованості.

 Емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток. Формування кращих особистісних рис (відповідальності, чесності, працелюбства, самостійності тощо), ціннісного ставлення до себе та оточуючих, до традицій українського народу, вміння працювати в колективі. Розвиток здатності до професійного самовизначення, творчого і становлення. Формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до України|

 Учасники студії є постійними учасниками районних, міських виставок, приймають активну участь у звітах художньої самодіяльності. Працює постійно діюча виставка творчих робіт. Студія образотворчого мистецтва «Соняшник» є неодноразовим лауреатом обласних конкурсів художньої самодіяльності серед ВНЗ І-ІУ р.а., за що нагороджена багатьма грамотами, дипломами та подяками. Багато учасників” студії працюють керівниками гуртків образотворчого мистецтва у школах Тернопільської області та за її межами. В 2008 році за вагомий внесок в справу естетичного виховання студентської молоді та участь у багатьох виставках, конкурсах студії було присвоєно почесне звання «Народний художній колектив».