Тиждень педагогічної майстерностіциклової комісії викладачів психолого – педагогічних дисциплін (05.02.2024-12.02.2024) проходив під девізом «Гостьова лекція – активний метод навчання нового рівня освіти»

Тиждень розпочався відкритим засіданням гуртка «Соціально – педагогічні студії», який веде викладач соціально- психологічних дисциплін Диаш Майя Володимирівна. Заняття гуртка для студентів 2-4 курсів відділення «Соціальна робота» проходило у формі засідання круглого столу «Соціалізація дітей з особливими потребами». Гість на засіданні гуртка – асистентка вчителя в інклюзивному класі на базі ліцею №1 імені Маркіяна Шашкевича «Рідна школа» Підручна Наталя Мирославівна. На засідання гуртка були запрошені і студенти відділення «Початкова освіта». Всі присутні уважно слухали гостю, деякі студенти вперше познайомилися з такою професією як асистент вчителя. І у викладачів, і у студентів виникало масу запитань, на які наша гостя давала вичерпні відповіді.

Відкрите заняття з психології (практичне заняття з елементами тренінгу) для групи ПО23 провела викладач психолого – педагогічних дисциплін Хабанюк Г.С. Гостьову лекція з елементами тренінгу«Тренована пам’ять- запорука успішного навчання» провела гість – психологиня, арт-терапевтка, колишня наша студентка Тетяна Василівна Яблонь.

Під час практичного заняття здобувачі освіти отримали надзвичайно цікаву, вичерпну та корисну інформацію про секрети нашої пам’яті, відкрили для себе таємниці і можливості своєї пам’яті та методичні рекомендації по організації процесу запам’ятовування.

Сучасні підходи та умови вимагають якісно нового рівня освіти, зокрема використання активних методів навчання у ЗФПО. Одним із таких методів є гостьова лекція, яка спонукає здобувачів до активної розумової діяльності, творчого процесу, підвищує рівень засвоєння матеріалу. Наявність в аудиторії двох лекторів пожвавлює лекцію, як традиційну форму навчання, формує культуру дискусії, вчить здобувачів порівнювати, оцінювати, аналізувати і дивитися на одне і те ж явище, але з різних сторін, сприймати різні точки зору як такі, що взаємодоповнюють одна одну.

Відкрите заняття з основ правового захисту дитинства провела викладач соціально – педагогічних дисциплін Гавриленко Н.М.Тема «Конвенція ООН про права дитини та факультативні протоколи до неї».Заняття пройшло у формі гостьової лекції начальника служби у справах дітей Чортківської міської ради Заяць Наталі Миколаївни.

Викладач соціально – психологічних дисциплін Надія Володимирівна Маценко провела відкрите заняття з психології на тему «Мислення» для групи ПО21.Надія Володимирівна обрала як форму організації освітнього процесу класичну лекцію. Навчальний матеріал доповнювався цікавою, змістовною мультимедійною презентацією, яка побудована за принципом образно-графічного запам’ятовування, що сприяє формуванню необхідних фахових компетентностей для майбутньої професійної діяльності за обраною спеціальністю здобувачів освіти.

На відкритому засіданні комісії викладачів психолого – педагогічних дисциплін проаналізували проведені відкриті заняття, акцентували увагу на проведенні гостьової лекції як активного методу навчання нового рівня освіти; виокремили проблеми, які виникали при проведенні занять, коли гості, які у більшості випадків не є викладачами навчальних дисциплін, можливості їх вирішення та усунення. Педагогічні працівники та здобувачі освіти відзначили прогресивний, інноваційний формат проведення гостьової лекції, її високий теоретико-практичний, методичний рівень, який відповідає сучасним вимогам. Прийняли рішення і надалі використовувати в освітньому процесі цю форму навчання, яка забезпечить нашим здобувачам освіти можливість безпосереднього спілкування з фахівцями та отримання нових знань за допомогою інформаційних ресурсів особливо в умовах дистанційного та змішаного навчання.

Викладачі психолого – педагогічних дисциплін знову звернулися до обговорення «Професійного стандарту вчителя початкових класів, вчителя ЗЗСО і вчителя з початкової освіти». У своєму виступі викладач соціально – педагогічних дисциплін Світлана Іванівна Савінська зазначила, що Професійний стандарт вчителя початкових класів допомагає вчителям визначити більш чіткі орієнтири власного професійного розвитку, а також запобігає ризикам необ’єктивного оцінювання професійних компетентностей вчителів під час їхньої атестації та сертифікації.

Викладач соціально – педагогічних дисциплін Галина Миколаївна Гаєвська наголосила на тому, що кожен учитель повинен сприяти розвитку здібностей учнів , формуванню у них важливих життєвих та соціальних навичок, а також забезпечувати наскрізний процес розвитку, навчання і виховання. Цілісність цього процесу забезпечується саме завдяки наявності у педагога загальних і професійних компетентностей, які необхідні для виконання всіх трудових функцій. Викладач запропонувала детально вивчити Професійний стандарт викладачам всіх методик і внести необхідні зміни та доповнення до програм навчальних дисциплін, які покликані формувати загальні і професійні компетентності з урахуванням положень Профстандарту.

На відкритому засіданні комісії викладачі Гнатківська Н.І. і Гаєвська Г.М. презентували нові навчальні дисципліни ОПП Соціальна робота (рік вступу 2023):

  1. Соціальна робота в умовах надзвичайних ситуацій;
  2. Соціальна робота в громаді;
  3. Благополуччя дітей і педагогів: дієві інструменти та практики психосоціальної підтримки;
  4. Етика соціальної роботи.